Дифузія в Побуті Реферат

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Дифузія в Побуті Реферат. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Рефераты».

Дифузія в Побуті Реферат.rar
Закачек 2442
Средняя скорость 4283 Kb/s

Дифузія в Побуті Реферат

Функціонування технічних пристроїв на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених у фізиці. Необхідність застосування комп’ютерних технологій в усіх сферах науки, техніки й виробництва. Прикладне значення дифузії в житті людини і тварини.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фізика в побуті, техніці, виробництві. Дефузія в побуті

Фізика є основою техніки. Це свідчить про те, що різні технічні пристрої ґрунтуються на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених у фізиці. Усі побутові прилади, без яких не може обійтися сучасна людина, створено завдяки вивченню багатьох фізичних явищ. Усім відомо, що сонячне світло є природним біологічно найціннішим видом освітлення, до якого максимально пристосоване око людини. В умовах зростання цін на енергоресурси, а також підвищення вимог до якості освітлення створено компактні люмінесцентні лампи, які споживають електроенергії приблизно в 6-8 разів менше від ламп розжарювання при тій самій світловій віддачі. Вони мають більший термін використання (у 10 разів), менші затрати на обслуговування порівняно з лампами розжарювання.

Ускладнення сучасного промислового виробництва, зростання взаємо зв’язків між окремими підприємствами вимагають автоматизації багатьох процесів. Це можна здійснити лише за допомогою комп’ютерних технологій. Нині комп’ютери широко застосувуються в усіх сферах науки, техніки й виробництва. Комп’ютери застосовують у верстатах з програмним управлінням, за їх допомогою керують транспортними засобами, наприклад електропоїздами, літаками, кораблями, здійснюють контроль за рухом в аеропортах та на аеродромах. Сучасні технології дають змогу створювати як мініатюрні вироби, так і величезні конструкції. Майже в усіх галузях машинобудування застосовуються автоматизовані технологічні процеси. На транспорті звичним явищем є автоматичні залізничні сортувальні станції. Поїзди без машиніста сьогодні вже реальність. В авіації багато років використовуються автопілоти. Широко використовуються автоматизовані радіолокаційні й авіанавігаційні пристрої. Учені-астрономи використовують могутні радіотелескопи. дифузія фізика комп’ютерний технологія

Сучасний прогрес космонавтики, радіоелектроніки, атомної енергетики, авіації, машинобудування тощо — результат досягнень у галузі виробництва штучних матеріалів: надтвердих, жароміцних, антикорозійних тощо; використання рідкісних металів та їх сплавів. Знання залежності хімічних і фізичних властивостей речовини від її фізичної структури дає можливість ученим передбачати майбутні властивості того чи іншого матеріалу і цілеспрямовано синтезувати матеріали із заздалегідь заданими механічними, магнітними, оптичними та іншими властивостями. Важко переоцінити значення досягнень у виробництві напівпровідникових та інших матеріалів для сучасної радіоелектроніки.

Взаємне проникнення речовин одна в одну при безпосередньому стиканні, зумовлене безладним рухом частинок речовини, називають дифузією (у перекладі з лат. означає розтікання, поширення). Дифузія має велике значення в житті людини і тварин. Так, наприклад, кисень з навколишнього середовища внаслідок дифузії проникає всередину організму через шкіру та легені людини. Поживні речовини завдяки дифузії проникають з кишечнику у кров. Прикладами розчинів у природі є солона морська вода, мінеральна вода природних джерел, клітинний сік рослин. У побуті ми зустрічаємось з різними розчинами, такими як чай, кофе та інші напої, миючі засоби, будівельні суміші. Дифузія відбувається і під час паяння металевих деталей та багато іншого.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Суть та використання капілярного ефекту — явища підвищення або зниження рівня рідини у капілярах. Історія вивчення капілярних явищ. Формула висоти підняття рідини в капілярі. Використання явищ змочування і розтікання рідини в побуті та виробництві.

Сила тертя — це сила опору рухові двох тіл, що стикаються. Головні причини тертя: нерівності тертьових поверхонь тіл та молекулярна взаємодія між ними. Роль тертя у житті людини, його корисні й шкідливі прояви в науці, техніці, природі й побуті.

Дифузія-поширення речовини в якому-небудь середовищі в напрямку зменшення її концентрації, обумовлене тепловим рухом іонів, атомів, молекул, більших часток. Пояснення причин дифузії законами термодинаміки. Звязок дифузійних процесів зі зміною ентропії.

Реостат — електричний прилад, яким змінюють опір електричного кола, регулюють струм або напругу. Опис будови реостату, його види та позначення на електричній схемі. Принцип роботи приладу, його призначення в побуті, застосування у науці та техніці.

Значення комп’ютерів у фізиці, природа чисельного моделювання. Метод Ейлера розв’язування диференціального рівняння на прикладі закону теплопровідності Ньютона.Задача Кеплера. Хвильові явища: Фур’є аналіз, зв’язані осцилятори, інтерференція і дифракція.

Загальне поняття та фундаментальні положення нанотехнологій, їх застосування у різних сферах життєдіяльності людини. Новітні досягнення у галузі комп’ютерів та роботехніки. Оцінка вигідності та доцільності інвестування коштів у сферу новітніх технологій.

Роль і місце сонячної енергетики сьогодення та перспективи її розвитку в світі та в Україні. Будова та принцип дії сонячних елементів, їх можливе застосування у сучасному побуті і промисловості. Фотоелементи та практичне застосування фотоефекту.

Відкриті системи, дисипативні структури. Фізичний та динамічний хаос фрактальних структур й розмірності дивних атракторів. Застосування понять фізики відкритих систем до моделювання обробки інформації. Синергетика від термодинаміки і статистичної фізики.

Розвиток асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь. Асимптотичні методи розв’язання сингулярно збурених задач конвективної дифузії. Нелінійні моделі процесів типу «конвекція-дифузія-масообмін». Утворення речовини, що випадає в осад.

Ознайомлення із поглинальною здатністю грунту. Зміст та особливості застосування методів конденсації, гідролізу, заміни розчинника, обмінного розкладу для одержання колоїдних розчинів. Розгляд понять броунівського руху, дифузії та осмотичного тиску.

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

Людина живе в тісному зв’язку з природним середовищем. Він впливає на неї, змінюючи і пристосовуючи до своїх потреб, створюючи у своїй практичній діяльності як би В«другуВ» природу, мікросередовище. І природно, використовуючи суто утилітарні предмети матеріальної культури, досягнення науки і техніки, людина відчуває до них певне ставлення. І це ставлення до різних фізичних явищ, що відбуваються навколо людини, в світі. p align=»justify»> Фізичне розуміння процесів, що відбуваються в природі, постійно розвивається. Більшість нових відкриттів незабаром одержують застосування в техніці і промисловості. Однак нові дослідження постійно піднімають нові загадки і виявляють явища, для пояснення яких потрібні нові фізичні теорії. Незважаючи на величезний обсяг накопичених знань, сучасна фізика ще дуже далека від того, щоб пояснити всі явища природи. p align=»justify»> У цій роботі буде розглянуто конкретне фізичне явище — дифузія. Одне з найбільш значущих явищ у фізиці, що має так багато в собі того, що ми зустрічаємо повсякденно і використовуємо під своє благо. p align=»justify»> У роботі будуть розглянуті 4 питання стосуються дифузії:

історія відкриття; опис як фізичного явища; фізичний зміст даного явища; практичне застосування в житті людини.

1. Історія відкриття фізичного явища дифузія

При спостереженні в мікроскопі суспензії квіткового пилку у воді Роберт Броун спостерігав хаотичний рух частинок, що виникає «не від руху рідини і не від її випаровуванняВ». Видимі тільки під мікроскопом зважені частинки розміром 1 мкм і менше здійснювали невпорядковані незалежні руху, описуючи складні зигзагоподібні траєкторії. Броунівський рух не слабшає з часом і не залежить від хімічних властивостей середовища; його інтенсивність збільшується із зростанням температури середовища і зі зменшенням її в’язкості і розмірів часток. Навіть якісно пояснити причини броунівського руху вдалося тільки через 50 років, коли причину броунівського руху стали пов’язувати з ударами молекул рідини об поверхню зваженої в ній частинки. p align=»justify»> Перша кількісна теорія броунівського руху була дана А. Ейнштейном і М. Смолуховським в 1905-06 рр.. на основі молекулярно-кінетичної теорії. Було показано, що випадкові блукання броунівським частинок пов’язані з їх участю в тепловому русі нарівні з молекулами того середовища, в якій вони зважені. Частинки мають в середньому такий же кінетичної енергією, але через більшу масу мають меншу швидкість. Теорія броунівського руху пояснює випадкові руху частки дією випадкових сил з боку молекул і сил тертя. Відповідно до цієї теорії, молекули рідини або газу знаходяться в постійному тепловому .

Ответы и объяснения

  • ужнеужели
  • главный мозг

Шо це таке, дифузIя?
Да, начнем именно с этого, что же такое диффузия?
Все вещества состоят из маленьких настырных частичек, которые не знают покоя и снуют как спиногрызы, норовя залезть куда не просят.Имена у этих частичек не нашенские, Атомы и Молекулы. Они находятся в вечном движении. Если одно вещество находится на близком расстоянии от другого (сравнимом с межатомными расстояниями) то из-за этого вечного движения их молекулы (атомы) начинают смешиваться. Вот это смешение, взаимное проникновение молекул (атомов) одного в другое и называется диффузией. Диффундируют любые вещества, просто одни (газы и жидкости) быстрее, другие (твердые тела) медленнее. При повышении температуры скорость диффузии возрастает. Ну, это ведь понятно, если тебе начинают жечь пятки, то ты сразу становишься рекордсменом мира.


Статьи по теме