Конспект Лекцій З Охорони Праці в Галузі

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Конспект Лекцій З Охорони Праці в Галузі. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Конспекты».

Конспект Лекцій З Охорони Праці в Галузі.rar
Закачек 2060
Средняя скорость 9978 Kb/s

Конспект Лекцій З Охорони Праці в Галузі

для студентів спеціальності ЕО,МА,ЕС

Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова

Харків – 2015 рік

Конспект лекцій з предмету «Охорона праці в галузі»

Упорядник Давиденко В.Ю. – викладач Електромеханічного технікуму ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Конспект лекцій схвалено на засіданні циклової комісії «Електротехніки та будівництва»

Протокол №___ від «___»___________2015р

Голова циклової комісії «Електротехніки та будівництва»

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЕМТ ХНУМГ, 2015 рік

Мета дисципліни “ Охорона праці в галузі “– формування у майбутніх фахівців знань з правових і організаційних питань охорони праці, питань охорони праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, необхідний в їхній майбутній професійній діяльності відповідно до державних стандартів освіти.

В результаті вивчення курсу студенти повинні

1. Організацію охорони праці на підприємствах виробничої і невиробничої сфери та зміст основних законодавчих та нормативних документів;

2. Основні вимоги безпеки до території підприємств, будівель і споруд та виробничих приміщень;

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих, адміністративно-побутових і допоміжних приміщень;

4. Характерні небезпеки і шкідливості, що проявляються на робочих місцях підприємств виробничої і невиробничої сфери;

5. Способи забезпечення належних мікрокліматичних умов в і

6. Небезпечні фактори, що виникають при роботі з обчислювальною технікою;

7. Вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання. ВМІТИ:

1. Проводити аналіз стану охорони праці та виробничого травматизму на підприємстві;

2. Оцінювати санітарні умови праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам;

3. Проводити аналіз дотримання правил безпеки, стану пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві;

4. Розробляти конкретні заходи для створення належних умов праці, особливо при наявності небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

ТЕМА № 1 МІЖНАРОДНІ НОРМИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Стан безпеки праці в світі

2. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна

3. Міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» і ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»

4. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності

5. Європейський Союз і законодавство з охорони праці

6. Міжнародні організації в сфері охорони праці: МОП, МАГАТЕ, ВООЗ, СНД


Статьи по теме