Охорона Праці в Галузі Реферат

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Охорона Праці в Галузі Реферат. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Рефераты».

Охорона Праці в Галузі Реферат.rar
Закачек 3315
Средняя скорость 1876 Kb/s

Охорона Праці в Галузі Реферат

1. Вибір робочого місця спеціаліста. 6

2. Аналіз розумів праці на обраному робочому місці 6

3. Розробка конкретних заходів з охорони праці, що покращують умови праці на даному робочому місці 8

4. Заходи з пожежної безпеки в приміщені 9

5. Відображення питань з охорони праці в колективному договорі підприємства 12

6. Планування робіт з охорони праці на даному підприємстві 13

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

На території України діють такі нормативні акти по охороні праці, як Конституція України, а також наступні закони: «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього середовища», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону України», «Про охорону здоров’я», «Про надзвичайний стан», «Про використання ядерної енергії й радіаційному захисту», КЗОТ, «Тимчасові санітарні норми й правила для працівників обчислювальних центрів» (ВСН і ПРВЦ), «Інструкція із проектування будинків і приміщень для електронно-обчислювальних машин» (СН — 512 — 78) і інші.

Закон України «Про охорону праці» визначає положення про реалізацію конституційного права громадян на охорону їхнього життя й здоров’я в процесі праці, регулює при участі відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи або організації, або вповноваженим їм органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці й виробничого середовища й установлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні [5].

Зараз в Україні ведеться розробка національних нормативних документів, спрямованих на охорону праці користувачів ВДТ (відеодисплейних терміналів). Однак, до завершення й затвердження цих документів, що діють уважаються нормативні акти колишнього СРСР [6].

Основним нормативним документом, що стосується охорони праці користувачів ВДТ, є ДНАОП 0.00-1.31-99 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно — обчислювальних машин». Даного правила встановлюють вимоги безпеки й санітарно-гігієнічні вимоги до встаткування робочих місць користувачів електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) і персональних комп’ютерів, а також до працівників, які виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ і роботи з використання ЕОМ відповідно до сучасного стану техніки й наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ і з урахуванням положень міжнародно-правових актів із цих питань [3].

Найбільш повним нормативним документом по забезпеченню охорони праці користувачів ВДТ є «Тимчасові санітарні норми й правила для працівників обчислювальних центрів» (ВСН і ПРВЦ).

Є ряд нормативних актів загального призначення, методичних рекомендацій і т.п., корисних при організації окремих робочих місць і в цілому обчислювального центра. Так, наприклад, методичні рекомендації «Створення сприятливих умов праці користувачів ЕОМ, що працюють із дисплеями в інформаційно-обчислювальних центрах» [4].

1. Вибір робочого місця спеціаліста

Об’єктом дослідження в даній контрольній роботі є підрозділ з автоматизованих систем управління на КП ПТП “Вода”. Виходячи з цього, предметом дослідження є охорона праці на робочому місці програміста.

2. Аналіз розумів праці на обраному робочому місці

Робота з комп’ютером виконується в певнім середовищі, де одночасно проявляється дія на організм людини різних факторів, у тому числі шкідливих і небезпечних:

— електромагнітне випромінювання й поля від відео дисплейних терміналів;

— шум, пов’язаний з роботою ВДТ;

— висвітлення робочого місця користувача ВДТ і робочого місця приміщення;

— температура й вологість;

— наявність мікробних тіл у повітрі робочої зони.

ВДТ на основі електронно-променевих трубок є джерелом декількох видів електромагнітного випромінювання, зокрема мікрохвиль нетеплової інтенсивності.

За даними В.О.З., експериментальне дослідження характеру й інтенсивності випромінювань ВДТ (при якому визначався вплив електромагнітних випромінювань на користувача при тривалій роботі) показало, що рівні опромінення в ультрафіолетовій, інфрачервоній і видимій областях спектра виявилися нижче припустимих значень.

Виходячи із цього треба, що інтенсивність випромінювання екрана ВДТ в окремих діапазонах не досягає гранично-припустимої дози (ГПД) радіації й, отже, умови праці користувачів у цьому аспекті можна віднести до безпечного.

Деякі ВДТ є потенційними джерелами цілого спектра звукових коливань як чутного, так і ультразвукового діапазону. Цей шум впливає на функціональний стан користувачів. Основними мірами боротьби із шумом є: усунення або ослаблення причин шуму в джерелі, раціональне планування виробничих приміщень, використання коштів звукопоглинання й звукоізоляції.

Прояв істотного джерела негативних фізіологічних впливів на користувачів ВДТ пов’язане з дискомфортними зоровими умовами через неправильно запроектовану систему висвітлення приміщення в цілому й окремих робочих місцях: недостатньої або надмірної освітленості, прямій і відбитої від екранів блесткості, що вуалюють відбиттів, несприятливого розподілу яскравості в поле зору, невірної орієнтації робочих місць щодо світильників і світлопройомів.

Погана якість символів, що представляються на екрані, може викликати зоровий дискомфорт, бути стресовим фактором і т.д. Тому в поле зору користувачів повинне бути забезпечене відповідний розподіл яскравості.

Згідно «Тимчасовим санітарним нормам і правилам для працівників ОЦ» № 4559-88 (ВСН і ПРВЦ), висвітлення в приміщеннях із ВДТ повинне бути змішаним (природним і штучним).

Виробниче середовище в приміщеннях (офісах), в основному, характеризується такими фізичними параметрами, як температура повітря робочої зони, його відносна вологість, електричний опір статі, утримування в повітрі іонів, шкідливих забруднюючих речовин і ін.

Всі електронні блоки встаткування ВДТ мають убудовані вентилятори, тому необхідно передбачити відвід повітря, щоб виключити перегрів або протяги.

У приміщеннях із ВДТ, найбільш активними (біологічними) є частки, які здатні накопичувати електричний заряд, тому доцільно, при аналізі ступеня забруднення повітря робочої зони, розглядати наявність дрібних часток.

Аналіз динаміки бактеріальної обтяженості повітря в приміщеннях із ВДТ показав, що кількість мікроорганізмів помітно збільшується при відсутності вентиляції, при тривалій роботі ВДТ, при великій кількості відвідувачів приміщення, де встановлені ВДТ [8].

3. Розробка конкретних заходів з охорони праці, що покращують умови праці на даному робочому місці

Разом з технічними, організаційними й іншими заходами, що стосуються збереження здоров’я й підвищення працездатності користувачів ВДТ значна увага повинне приділятися медичним профілактичним заходам. До таких заходів ставляться:

— раціональне й профілактичне харчування;

— спеціальні вправи, самомасаж і психофізіологічне розвантаження.

Відповідно до «Положення про медичний огляд працівників певних категорій», затвердженим указом Міністерства Охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45, що працюють із ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ (персональні ЕОМ), підлягають обов’язковим медичним оглядам (попереднім і періодичним).

Харчування користувачів ВДТ повинне бути не тільки раціональним, але й профілактичним. Основу профілактичного харчування становлять продукти, багаті вітамінами А, В1, В2 і В12.

Психофізіологічне розвантаження працівників, які виконують роботи з використанням ВДТ, повинне проводитися в спеціально обладнаних приміщеннях (кімнатах психофізіологічного розвантаження) під час регламентованих перерв або наприкінці робочого дня [4].

Різноманіття факторів діючих на користувача ВДТ, диктує необхідність індивідуального підбора й застосування великої кількості коштів підтримуюче здоров’я, для кожної ситуації окремо.

1. Завдання, мета та Зміст дісціпліні В«Охорона праці в ГалузіВ»

Основи охорони праці (ООП) — це комплексна дісціпліна, яка базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика), так и на загальнотехнічніх та спеціальніх дісціплінах (Опір Матеріалів, електротехніка, технологія и оборудование виробництва). Основи охорони праці — це дісціпліна, яка пов язана з Безпека життєдіяльності; Науковою організацією праці; ергономікою; інженерною псіхологією; технічною естетико.

Безпека життєдіяльності — дісціпліна, что вівчає Загальні закономірності Виникнення Небезпека, їх Властивості, Наслідки впліву на організм людини, спосіб та засоби захисту здоровий я та життя Людина і середовища ее проживання від Небезпека.

Наукова організація праці займається вивченості, Розробка та Впровадження у практику раціональної побудова трудового процеса, при якій забезпечується висока Продуктивність праці, створюються умови для Збереження здоровий я працівніків, збільшується Термін їх Трудової ДІЯЛЬНОСТІ.

ергономіка — це дісціпліна, яка досліджує, розробляє та надає Рекомендації Щодо конкретного виготовлення та ЕКСПЛУАТАЦІЇ технічних засобів, Які Забезпечують людіні во время праці зручності , Збереження сили, працездатність та здоровий я.

Інженерна психологія вівчає взаємодію людини з новою технікою и встановлює функціональні возможности Людина і зберігання високих псіхофізіологічніх можливіть людини.

Технічна естетика встановлює залежність умів та результатів праці від архітектурного, конструктивного та художнього Вирішення знарядь праці, робочих місць, цехів, санітарно-побутових та других допоміжніх приміщень — Всього, что оточує людину на виробництві.

Методологічною основою дісціпліні В«ООПВ» є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, обладнання робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою Виявлення шкідливих и небезпечних виробничих факторів, Виникнення можливіть аварійніх СИТУАЦІЙ. На підставі такого аналізу Розробляють заходь Щодо Усунення небезпечних и шкідливих виробничих факторів, создания здорове і безпечне умів праці.

Основна мета дісціпліні — надаті майбутнім фахівцям знання з основ ОП, реалізація якіх на практіці спріятіме покращання умів праці, підвіщенню ее продуктівності, запобіганню Професійним захворюванням, Виробничому травматизму, аваріям.

Закон України В«Про охорону праціВ» Дає таке визначення ОП:

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічніх и лікувально-профілактичних ЗАХОДІВ та ЗАСОБІВ, спрямованостей на Збереження здоровий я і працездатності людини во время ее Трудової ДІЯЛЬНОСТІ.

основного Завдання ОП — звесті до мінімуму ймовірність Ураження або віключення травматизму та ПРОФЕСІЙНИХ захворювань працівніків з одночаснім ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ комфорту при максімальній продуктівності праці.

Головна ціль ОП — як категорії Трудової ДІЯЛЬНОСТІ — Полягає в створенні сприятливі и Безпечний умів у діалектічному взаємозв язку з ефектівністю и якістю праці та полегшенні самої праці.

2. Стан безпеки праці та соціальний Діалог в мире

Стан справ з охороною праці в мире становится все більш актуальною проблемою як для профспілок, так и для міждержавніх структур, самперед Міжнародної організації праці. Підвіщена увага до проблем безпеки праці пояснюється в Першу Черга тім, Що з шкірними роком, незважаючі на заходь, что вжіваються, у різніх странах зростає рівень виробничого травматизму, у тому чіслі Зі смертельно наслідкамі, и кількість профзахворюваності. p align=»justify»> Взагалі Галузевий аспект безпеки праці потребує окрем РОЗГЛЯДУ, оскількі деякі Галузі ЕКОНОМІКИ є найбільш небезпечних для зайнятості у них працівніків.

Велика кількість нещасних віпадків на виробництві стається на дрібніх и середніх приватності підпріємствах. У Бельгії, Наприклад, половина Нещасни.

З курсу: Охорона праці

«Організація служб охорони праці та обовязки посадових осіб і персоналу щодо охорони праці»

Студент групи ФМП-51

Фурса Павло Віталійович

1. Організація охорони праці на підприємстві

2. Служба охорони праці на підприємстві

3. Колективний договір – відображення питань охорони праці в колективному договорі

4. Виробничий травматизм і професійні захворювання

5. Відповідальні особи щодо організації пожежної безпеки в приміщеннях підприємств

Безпека життєдіяльності — цей стан діяльності, коли він з певною ймовірністю виключаються потенційні небезпеки, що впливають здоров’я.

Безпеку слід сприймати як комплексну систему, заходів для захисту чоловіки й середовища її проживання від небезпек формованих конкретної діяльністю. Що складніший вид діяльності, тим паче компактна система захисту.

Забезпечували охорону конкретної діяльністю, повинні бути вирішені три завдання:

1. Виробити повний докладний аналіз небезпек формованих в досліджуваної діяльності.

2. Розробити ефективних заходів захисту чоловіки й довкілля від виявлених небезпек. Під ефективними мається на увазі такі заходів для захисту, які за мінімумі матеріальних витрат ефект максимальний.

3. Розробити ефективних заходів захисту від залишкового ризику даної діяльності. Вони потрібні, оскільки забезпечення абсолютну безпеку діяльності неможливо зробити.

Безпека життєдіяльності людини (робочий, обслуга) на виробничих підприємствах займається «охорона праці».

Охорона праці та здоров’я трудящих з виробництва, коли особливу увагу приділяють людського чинника, стає найважливішою завданням. За позитивного рішення завдань потрібно чітко представляти сутність процесів і відшукати способи (найбільш підходящі до кожного конкретного випадку)устраняющие впливом геть організм шкідливих і найнебезпечніших факторів, і виключають наскільки можна травматизм та професійні захворювання.

При поліпшенні і оздоровленні умов праці праці важливими моментами, є комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів, застосування нових засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій у наукові дослідження і виробництві.

Здійснення заходів щодо зниження виробничого травматизму, й професійної захворюваності, і навіть поліпшення умов праці праці ведуть до професійної активності трудящих, зростанню продуктивність праці і зменшення втрат під час виробництва. Оскільки охорона праці найповніше складає базі новій технології та наукову організацію праці, то, при розробці й проектуванні об’єкта використовуються новітні розробки.

Одним з найважливіших чинників функціонування будь-якого підприємства є правильна організація охорони праці, а саме правильний розподіл повноважень між керівниками та їх підлеглими і дотримання правил які зафіксовані в спеціальних нормативних документах.

1. Організація охорони праці на підприємстві

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону праці», працівник зобов’язаний:

• дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей, що його оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

• знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

• проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій 1 . Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із

законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

• за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

• за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Навчання з питань охорони праці. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії 1 .

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці 2 .

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи згідно з переліком, затвердженим Державним комітетом України з нагляду за охороною праці, до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання, а також перевірку знань з охорони праці в органах галузевого або регіонального управління охороною праці з участю представників органу державного нагляду та профспілок.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

У разі незадовільних знань з питань охорони праці працівники повинні пройти повторне навчання. На прохання працівника проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці.

Міністерство освіти України організовує вивчення основ охорони праці в усіх навчальних закладах системи освіти, а також підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних галузей народного господарства за програмами, погодженими з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Уразі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об’єктів економіки забезпечуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки в усіх навчальних закладах за програмами, погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

За охорону праці на підприємстві відповідає не тільки керівник а й інженер, який відповідає за:

— складання звітів про травматизм на підприємстві;

— дотримання всіх вимог працівниками підприємства охорони праці;

— підготовка та періодичне оновлення нормативних документів з питань охорони праці;

— проведення вступного інструктажу з питань охорони праці;

— проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці;

— нагляд за дотриманням працівниками підприємства Загально-об’єктової інструкції про заходи пожежної безпеки та інші обов’язки передбачені законодавством України та внутрішніми документами підприємств.

Відповідно до Положення про систему управління охороною праці на більшості підприємств керівник підприємства:

1. Створює комісію підприємства для перевірки знань посадових осіб та робітників з питань охорони праці, забезпечує навчання та перевірку знань членів цієї комісії.

2. Визначає порядок і терміни проведення навчання, інструктажу та перевірки знань працівників.

3. Забезпечує виробничі ділянки нормативними актами про охорону праці, попереджувальними плакатами та знаками безпеки.

4. Забезпечує своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів устаткування.

5. Комплектує служби, які здійснюють нагляд за експлуатацією та технічним станом будівель та споруд.

6. Забезпечує працівників засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм та організовує їх віддачу, зберігання та використання.

7. Забезпечує відповідність технічної документації та технологічних процесів вимогам нормативних актів про охорону праці.

8. Забезпечує проведення атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці.

Забезпечує проведення попередніх (при влаштуванні на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників та інші обов’язки.

Охорона праці головного бухгалтера заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та Головний бухгалтер в процесі роботи зобов’язаний:

— виконувати роботу згідно із своїми посадовими обов’язками;

— не залишати без нагляду своє робоче місце, коли офісне обладнання підключене до електромережі (комп’ютер, електроприлади тощо);

— запобігати порушенням правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

— повідомляти начальника відділу освіти про всі не стандартні випадки під час роботи;

Головний бухгалтер забезпечує:

— експлуатацію у справному і безпечному стані обладнання, розташованого в кабінеті;

— впровадження у досягнень науки і техніки з метою підвищення безпеки праці, попередження профзахворювань;

Головний бухгалтер після закінчення роботи повинен:

— провести огляд приміщення;

— забезпечити проведення санітарного прибирання та провітрювання приміщення та відсутності підключених приладів, горючих матеріалів тощо;

— закрити відкриті вікна та фрамуги в приміщенні;

— відключити загальну подачу електричної напруги до приміщення.

Охорона праці як на підприємстві так і на регіональному, галузевому рівнях повинна плануватися в головному управління. Ними складається план охорони праці на 2013 рік.

Система планів з ОП має включати: перспективне планування (на період, більший одного року); поточне планування (на рік); оперативне планування (детальні плани, спрямовані на вирішення конкретних питань праце охоронної діяльності на підприємстві в короткостроковому періоді – помісячно, поквартально).

Планування охорони праці повинно включати:

— визначення цілей праце охоронної діяльності та засобів їх досягнення;

— розрахунок суми вкладень у заходи з охорони праці та розподіл цієї суми за напрямками праце охоронної діяльності на підприємстві;

— забезпечення організації контролю виконання плану ( в разі необхідності здійснення коректування планових показників);

— здійснення постійного контролю умов і безпеки праці та оперативне регулювання на відхилення від нормативних актів.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.


Статьи по теме