Основні Напрямки Сучасної Біотехнології Презентація

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Основні Напрямки Сучасної Біотехнології Презентація. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Презентации».

Основні Напрямки Сучасної Біотехнології Презентація.rar
Закачек 2692
Средняя скорость 5945 Kb/s

Основні Напрямки Сучасної Біотехнології Презентація

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ
Виконав:
Учень 11-А класу
Добровольський Сергій

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.
Сам термін «біотехнологія» з’явився в 70-х роках XX ст. (біос — життя; технос — мистецтво, майстерність; логос — слово, вчення), хоча біотехнологічні принципи людина розробила вже давно (використання життєдіяльності мікроорганізмів для випікання хліба, виготовлення сиру та інших молочних продуктів, виноробства, пивоварення).

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.
Сам термін «біотехнологія» з’явився в 70-х роках XX ст. (біос — життя; технос — мистецтво, майстерність; логос — слово, вчення), хоча біотехнологічні принципи людина розробила вже давно (використання життєдіяльності мікроорганізмів для випікання хліба, виготовлення сиру та інших молочних продуктів, виноробства, пивоварення).

Одним з найбільш перспективних напрямків традиційної біотехнології є використання мікроорганізмів як один із засобів захисту рослин від шкідників. Розвиток цього напрямку зумовлюється багатьма вадами пестицидів та інших засобів захисту рослин.
Біотехнологію умовно поділяють на два підрозділи: традиційна (куди входить технологічна мікробіологія, а також технічна, біохімічна та інженерна ензимологія) і нова (куди входять генетична та клітинна інженерія).

Методи біотехнології:
Синтез генів поза організмом(синтез генів)
Виділення з клітини та перебудова окремих генів або їх частин(генна інженерія )
Копіювання та розмноження виділених та синтезованих генів.
Введення генів та їхніх груп у геном інших організмів.
Поєднання різних геномів в одній клітині

Генна інженерія
Генна інженерія – прикладна галузь молекулярної генетики та біохімії. Її завдання – це розробки методів перебудови геномів організмів.

Суть генної інженерії полягає в штучному створенні (хімічний синтез, перекомбінації відомих структур) генів з конкретними необхідними для людини властивостями й уведенні його у відповідну клітину (на сьогодні це частіше за все бактеріальні клітини, наприклад кишкова паличка) — створення «штучної» бактерії — лабораторії з виготовлення необхідного для людини продукту.

Клітинна інженерія
Клітинна інженерія – галузь біотехнології, у якій застосовуються методи виділення клітин з організму і перенесення на штучні поживні середовища, де продовжується їх життєдіяльність. Її завданнями є: отримання соматичних клітин різних видів, створення культурних клітин (тканин) для отримання цінних речовин.

Химерні тварини — це генетичні мозаїки, що утворяться в результаті об’єднання бластомерів від ембріонів з різними генотипами.
Химерні організми

Клонування – перспективний напрям клітинної інженерії.
Клон – сукупність клітин або особин, що виникли від спільного предка нестатевим шляхом.
Клонування

Стовбурові клітини, також відомі як штамові клітини — це первинні клітини, що зустрічаються в усіх багатоклітинних організмах. Ці клітини можуть самовідновлюватися шляхом поділу клітини, а також можуть диференціюватися в досить велику кількість спеціалізованих типів клітин.
Стовбурові клітини

Біотехнологія застосовується навколо нас у багатьох предметах щоденного вжитку — від одягу, який ми носимо, до сиру, який ми споживаємо. Протягом століть фермери, пекарі та пивовари використовували традиційні технології для зміни та модифікації рослин та продуктів харчування — пшениця може слугувати найдавнішим прикладом, а нектарин — одним з останніх. Сьогодні біотехнологія використовує сучасні наукові методи, які дозволяють покращити чи модифікувати рослини, тварини, мікроорганізми з більшою точністю та передбачуваністю.

Основні напрямки сучасної біотехнології

Презентація по слайдам:

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ Виконав: Учень 11-А класу Добровольський Сергій

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Сам термін «біотехнологія» з’явився в 70-х роках XX ст. (біос — життя; технос — мистецтво, майстерність; логос — слово, вчення), хоча біотехнологічні принципи людина розробила вже давно (використання життєдіяльності мікроорганізмів для випікання хліба, виготовлення сиру та інших молочних продуктів, виноробства, пивоварення).

Одним з найбільш перспективних напрямків традиційної біотехнології є використання мікроорганізмів як один із засобів захисту рослин від шкідників. Розвиток цього напрямку зумовлюється багатьма вадами пестицидів та інших засобів захисту рослин. Біотехнологію умовно поділяють на два підрозділи: традиційна (куди входить технологічна мікробіологія, а також технічна, біохімічна та інженерна ензимологія) і нова (куди входять генетична та клітинна інженерія).

Методи біотехнології: Синтез генів поза організмом(синтез генів) Виділення з клітини та перебудова окремих генів або їх частин(генна інженерія ) Копіювання та розмноження виділених та синтезованих генів. Введення генів та їхніх груп у геном інших організмів. Поєднання різних геномів в одній клітині

Генна інженерія Генна інженерія – прикладна галузь молекулярної генетики та біохімії. Її завдання – це розробки методів перебудови геномів організмів.

Суть генної інженерії полягає в штучному створенні (хімічний синтез, перекомбінації відомих структур) генів з конкретними необхідними для людини властивостями й уведенні його у відповідну клітину (на сьогодні це частіше за все бактеріальні клітини, наприклад кишкова паличка) — створення «штучної» бактерії — лабораторії з виготовлення необхідного для людини продукту.

Клітинна інженерія Клітинна інженерія – галузь біотехнології, у якій застосовуються методи виділення клітин з організму і перенесення на штучні поживні середовища, де продовжується їх життєдіяльність. Її завданнями є: отримання соматичних клітин різних видів, створення культурних клітин (тканин) для отримання цінних речовин.

Химерні тварини — це генетичні мозаїки, що утворяться в результаті об’єднання бластомерів від ембріонів з різними генотипами. Химерні організми

Клонування – перспективний напрям клітинної інженерії. Клон – сукупність клітин або особин, що виникли від спільного предка нестатевим шляхом. Клонування

Стовбурові клітини, також відомі як штамові клітини — це первинні клітини, що зустрічаються в усіх багатоклітинних організмах. Ці клітини можуть самовідновлюватися шляхом поділу клітини, а також можуть диференціюватися в досить велику кількість спеціалізованих типів клітин. Стовбурові клітини

Біотехнологія застосовується навколо нас у багатьох предметах щоденного вжитку — від одягу, який ми носимо, до сиру, який ми споживаємо. Протягом століть фермери, пекарі та пивовари використовували традиційні технології для зміни та модифікації рослин та продуктів харчування — пшениця може слугувати найдавнішим прикладом, а нектарин — одним з останніх. Сьогодні біотехнологія використовує сучасні наукові методи, які дозволяють покращити чи модифікувати рослини, тварини, мікроорганізми з більшою точністю та передбачуваністю.

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».

Презентация была опубликована 2 года назад пользователемМихаил Крупский

Похожие презентации

Презентация на тему: » Основні напрямки сучасної біотехнології. Біотехнологія (від грец. bios життя, techne мистецтво, майстерність і logos слово, навчання) це процес використання.» — Транскрипт:

1 Основні напрямки сучасної біотехнології

2 Біотехнологія (від грец. bios життя, techne мистецтво, майстерність і logos слово, навчання) це процес використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія це міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук.

3 Прадавні часи: людина використовує біотехнологічні процеси при хлібопеченні, готуванні кисломолочних продуктів, у виноробстві тощо.

4 Середина ХІХ ст.: завдяки роботам Луї Пастера доведено звязок процесів шумування з діяльністю мікроорганізмів; традиційна біотехнологія одержує наукову основу. 40–50-ті роки ХХ ст.: здійснено біосинтез пеніцилінів методами ферментації; починається ера антибіотиків, яка дає поштовх розвитку мікробіологічного синтезу і створенню мікробіологічної промисловості. 60–70-ті роки ХХ ст.: бурхливий розвиток клітинної інженерії.

5 1972 р.: групою П. Берга в США створено першу гібридну молекулу ДНК in vitro; відбувається народження генетичної інженерії. Термін «біотехнологія» поширюється з 1970-х років. Із цього часу біотехнологія нерозривно повязана з молекулярною і клітинною біологією, молекулярною генетикою, біохімією і біоорганічною хімією.

6 Біотехнологія це комплекс фундаментальних і прикладних наук, технічних засобів, спрямованих на одержання і використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків та ін.

7 Біотехнологія Традиційна мікробіологія Ензимологія (технічна, інженерна) Нова Генна та клітинна

8 Традиційна біотехнологія заснована на ферментації. За допомогою мікроорганізмів отримують такі лікарські препарати. Також мікроорганізми використовують в хлібопеченні, для отримання оцту, молочнокислих продуктів, етанолу, гліцерину, ацетону, бутанолу та ряду органічних кислот. Одним з найбільш перспективних напрямків традиційної біотехнології є використання мікроорганізмів як один з засобів захисту рослин від шкідників.

9 Клітинна інженерія це напрям у науці і селекційній практиці, яке вивчає методи гібридизації соматичних клітин. Суть генної інженерії полягає в штучному створенні (хімічний синтез, перекомбінації відомих структур) генів з конкретними необхідними для людини властивостями і введення його у відповідну.

10 Перспективи генної інженерії та біотехнології: Створення організмів, корисних для людини; Отримання нових лікарських препаратів; Корекція та виправлення генетичних патологій.

11 У міру розвитку генної та клітинної інженерії в суспільстві виникає все більше і більше занепокоєння з приводу можливих маніпуляцій з генетичним матеріалом. Наприклад, не можна виключити, що пересадка генів підвищує стійкість до антибіотиків деяких бактерій, створення нових форм харчових продуктів, можуть нанести шкоду здорою. У будь-якому випадку небезпека від хвороб, недоїдання та інших потрясінь значно вище, ніж від генетичних досліджень.


Статьи по теме